Luister live

Wat is Duchenne?

See video

In deze video van 'Duchenne Parent Project' wordt uitgelegd wat de ziekte van Duchenne precies inhoudt.